• Luče 43, 3334 Luče
  • 03 838 41 02
  • franc.robnik@t-1.si

Tračne žage

Z besedo tračne žage imamo v mislih izdelavo tračnih žag, kar pomeni izdelavo listov tračne žage iz neskončnega ozobljenega traku. Tračne žage izdelamo natančno in kvalitetno, da z enim listom razrežemo čimveč kubičnih metrov lesa brez brušenja.

Iz ekonomskega vidika je za podjetje to pomembno, saj obrabljen list tračne žage poleg stroškov, ki so potrebni za brušenje, zahteva tudi prekinitev delovnega procesa. S tem pa zmanjšamo efektivni delovni čas in prihodek. Tračne žage morajo biti izdelane vzdržno, dosegati raven rez in omogočati velike hitrosti razreza lesa.

V naši obratovalnici vseskozi zasledujemo cilj izboljševanja kvalitete naših proizvodov in storitev ter uvajanja novih, boljših materialov. Z nakupom dveh strojev smo uvedli vodno brušenje, ki je v naši ponudbi novost. Pri vodnem brušenju se zobovi tračne žage zelo natančno in gladko obdelajo, kar posledično vodi k bistveno daljši obstojnosti tračne žage.

Tračne žage vseskozi prilagajamo zahtevam kupcev. Zato smo z njimi v nenehnem stiku. Nenehen stik s kupci je tudi razlog, da večino izdelanih in servisiranih tračnih žag kupcem osebno dostavljamo oziroma prevzemamo od njih iztrošene. Ob dobavi oz. prevzemu se namreč s kupcem pogovorimo o predhodno dobavljenih tračnih žagah, morebitnih pomanjkljivostih in njihovih predlogih za izboljšanje. Rezultat takšnega, osebnega stika s kupcem je, da so vsi naši kupci zadovoljni z našimi tračnimi žagami in njihovim servisom.

Cene tračnih žag in njihovega servisiranja vedno določamo z dveh vidikov. Prvi vidik je lastna cena, ki mora biti ustrezno pokrita.

Drugi vidik pa je primerjava naših cen s konkurenco in sicer na način, da se cene za tračne žage oz. servis ne primerjajo direktno, ampak skozi njeno bistveno lastnost – njeno obstojnost oz. vzdržljivost. Poenostavljeno lahko rečemo, da se naše cene glede na konkurenco primerjajo skozi kupčev strošek tračne žage na kubični meter razrezanega lesa. Dlje kot naša žaga ostane na žagalnem stroju v primerjavi s konkurentovo, večja je lahko razlika v ceni med žagama v naš prid.

Delež stroškov poslovanja glede na celotni prihodek se je v preteklem letu glede na predhodnje leto znižal predvsem na račun nove tehnologije, ki poleg boljše kvalitete in posledično nekoliko višje cene naših tračnih žag in servisa, omogoča tudi krajše izdelavne čase in s tem manjši strošek dela na enoto.

Delež stroškov materiala pa se bistveno ni spremenil, saj so se nekateri materiali zaradi gibanj na svetovnih trgih podražili. Povečanje cen materiala smo nadomeščali z večjo učinkovitostjo, v kolikor pa se bodo le-ti še nadalje dražili, pa bomo primorani primerno prilagoditi tudi cene naših tračnih žag in servisa le-teh.
Tračne žage - brušenje
Tračne žage - brušenje
 Tračne žage - listi za žage