• Luče 43, 3334 Luče
  • 03 838 41 02
  • franc.robnik@t-1.si

Predstavitev

Robnik Franc sem leta 1991 odprl ključavničarsko obratovalnico za brušenje in servisiranje tračnih žag. Sprva sem obrt opravljal v domači garaži, vendar je le-ta po dveh letih postala premajhna. Zato sem leta 1993 vzel v najem delavnico in dejavnost preselil na novo lokacijo.

Leta 1995 sem zaradi povečanega obsega dela zaposlil delavca s strojno tehniško izobrazbo. Ker so se količine izdelanih in servisiranih listov tračnih žag neprestano povečevale je tudi najeta delavnica postala premajhna, sem v letu 2001 zgradil novo delavnico na naslovu Luče 43, v kateri delujemo še sedaj. Delavnica je locirana v neposredni bližini mojega bivališča, tako, da sem kupcem vseskozi na razpolago.

Proizvodni program obratovalnice je od ustanovitve naprej nespremenjen in obsega izdelavo in servisiranje listov tračnih žag (v nadaljevanju tračne žage). Pod izdelavo tračnih žag razumemo izdelavo listov tračne žage iz neskončnega ozobljenega traku, pod servisiranjem listov tračnih žag pa popravilo in brušenje le-teh.

Naši proizvodi in storitve so namenjeni lesno predelovalnim podjetjem, predvsem žagalnicam in decimirnicam lesa. Večinoma ta podjetja (razen največjih kot so: GG Postojna, Leskom, ...) nimajo lastne tehnologije za servisiranje in izdelavo rezil, zato te storitve prepuščajo specializiranim podjetjem, kakršno je tudi naše. Tudi največja podjetja, ki imajo svoje brusilne stroje, pa se poslužujejo t.i. outsourcinga izdelave rezil.

Bistvena lastnost tračnih žage je čas njene uporabe oziroma poenostavljeno: koliko kubičnih metrov lesa razreže žaga z enim listom brez brušenja. To je z ekonomskega vidika za lesno predelovalna podjetja pomembno, saj obrabljen list tračne žage poleg stroškov, ki so potrebni za brušenje, zahteva tudi prekinitev delovnega procesa, kar pomeni zmanjšanje efektivnega delovnega časa in s tem manjši prihodek. Poleg vzdržljivosti pa moramo z listom tračne žage dosegati raven rez in omogočati velike hitrosti razreza lesa.

Zato v obratovalnici vseskozi zasledujemo cilj izboljševanja kvalitete naših proizvodov in storitev ter uvajanja novih, boljših materialov. Zadnja bistvena novost je vodno brušenje, ki smo jo uvedli v preteklem letu z nakupom dveh strojev. Pri vodnem brušenju se zobovi tračne žage zelo natančno in gladko obdelajo, kar posledično vodi k bistveno daljši obstojnosti tračne žage.

Glavno vodilo naše obratovalnice od ustanovitve naprej je kvalitetna izdelava in servisiranje tračnih žag. V začetku nam je to, zaradi pomanjkanja izkušenj nekoliko slabše uspevalo, z leti pa smo predvsem z lastnim izobraževanjem in z mnogoštevilnimi razgovori z našimi kupci izkušnje in znanje pridobili.

Glavno oviro, da bi postali eden izmed najkvalitetnejših izdelovalcev in serviserjev Prelom v tehnologiji je predstavljalo preteklo leto, ko smo nabavili dva rabljena stroja, stroj za profilno in stroj za stransko brušenje, ki že spadata med tehnološko naprednejše in kvalitetnejše. Z njima dosegamo bistveno boljšo kvaliteto tračnih, poleg boljše kvalitete pa omogočata tudi veliko hitrejše čase obdelave.
Predstavitev - delavnica
Predstavitev - stroj za valjanje in ravnanje
Predstavitev - stroji za brušenje
Predstavitev - računalniško krmiljeno brušenje